Lys volgens provinsie met Google kaarte skakel en Wikipedia skakel

Jan van Riebeeck monument
Kaapstad, Aderleystr
https://goo.gl/maps/17otEzYEfS7NS7ST7
https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Riebeeck

Maria de la Queillerie (Maria van Riebeeck)
Kaapstad, Aderleystr
https://goo.gl/maps/7w5UT8PYeLbWKb7Z8

Onze Jan Hofmeyr
Kaapstad, Kerkplein
https://goo.gl/maps/gbA3musYSNSYSat79

Jan Christiaan Smuts monument
Kaapstad, Tuine ingang Aderleystr
https://goo.gl/maps/NMeDZoN4moh3naD97

Taalmonument
Paarl, Suiderberg
https://goo.gl/maps/1deJDQoNVjat7tXC6

Franse Hugenote monument
Franschoek, Hugenote weg bopunt
https://goo.gl/maps/Zd6LzFenW2CBXFWD9

J.H. Neethling
Stellenbosch, NG Moederkerk
https://goo.gl/maps/ueXyCtr5mMPfAj7E6

Jan Marais
Stellenbosch, Universiteit JS Gericke Biblioteek
https://goo.gl/maps/1oSHp9x4KZbvJEGJ9

Piet Retief Monument
Port Elisabeth, Marine rylaan teenoor Pollockstrand
https://goo.gl/maps/gSMs1FuMgZBcnTkN8

Karel Landman Monument
Alexandria, de Korte-rant
https://goo.gl/maps/rN6Rwr4Ff5ohwHev5

GRA
Ooslondon, Laërskool Kuswag
https://goo.gl/maps/dCh4SeKyoTgA6KH26

Andries Pretorius Beeld
Graaff Reinet, Karoopark N1 Noord
https://goo.gl/maps/X1UdHafxWsvFHMtu7

Paul Kruger geboortehuis
Steynsburg, Naby Bulhoek
Kort meer inligting vir Google plasing

Magersfontein slagveld
Kimberley, 34 km suid van Kimberley
https://goo.gl/maps/Z2LA7kAwZAxuxQZe9

Verskeie gedenktekens
Orania, 18km oos van Hopetown op Petrus burg pad
Meer inligting word benodig vir Google plasing

Konsentrasiekamp begrafplaas
Hopetown, 8km op Petrusburg pad
https://goo.gl/maps/B8Ut8i9DBpowfaQV7

Blokhuis
Hopetown, 8km op Petrusburg pad
Meer inligting word benodig vir Google plasing

Berg en Dal monument
Belfast, 5km verby Belfast op N4
https://goo.gl/maps/RUm1NiSRz2BXDJ9S7

Kruger beëld
Kruger wildtuin, Krugerhek
https://goo.gl/maps/61GHjVsZRHJvMvxU8

Longtompas Gedenkteken
Sabie, op Lydenburg pad
https://goo.gl/maps/5Pt5U3BKPnbmTkPq7

Republiekmonument
Koster, voor stadsaal
https://goo.gl/maps/pbK6bb7eheqSjWRM8

Jacobus Herculaas de la Rey
Lichtenburg, Gerrit Maritz straat, voor stadhuis
Meer inligting word benodig vir Google plasing

Christiaan Frederik Beyers
Makwassie, Cherrylaan
Meer inligting word benodig vir Google plasing

Totiushuis monument
Potchefstroom, 108 Molen straat
https://goo.gl/maps/Qnc4Y5shPEHe2oN68

Andries Potgieter
Zeerust, Markplein
Meer inligting word benodig vir Google plasing

Konsentrasie kamp begraafplaas
Mafikeng, op Vryburg pad
Meer inligting word benodig vir Google plasing

Burgergedenkteken
Ladysmith, 5km suidwes van dorp op Fourieskraal
https://goo.gl/maps/424yhmTFsHy4Z5qA7

O’Neils Cottage
Volksrust, Tyssen Volksrust en Newcastle
https://goo.gl/maps/w2FAYzZvz95e2Syv8

Boukrans monument
Chieveley stasie, Tussen Frere en Colenso
https://goo.gl/maps/WsvFpCLTRRFgSLgJ7

Bloedrivier Erfenisterrein
Dundee, Tussen Dundee en Vryheid
https://goo.gl/maps/YcJu6oj2of7D9dEDA

Piet Retief se graf
Makhosini, Dinganeskraal
https://goo.gl/maps/uSN59SQtXkmi1tTj8

Piet Retief bronsbeeld
Pietermaritzburg, 35 Lingalibalele str Msunduzi Museum
https://goo.gl/maps/aeiLXHdkeV8V4Kvz9

Gerit Maritz bronsbeeld
Pietermaritzburg, 35 Lingalibalele str Msunduzi Museum
https://goo.gl/maps/aeiLXHdkeV8V4Kvz9

Gelofte kerk
Pietermaritzburg, 35 Lingalibalele str Msunduzi Museum
https://goo.gl/maps/aeiLXHdkeV8V4Kvz9

President Martinus Theunis Steyn
Bloemfontein, Voor hoofgebou by Universiteit
https://g.page/kovsies?share

Generaal Christiaan Rudolph De Wet beeld
Bloemfontein, H/v Pres Brand en Charles straat
https://goo.gl/maps/hRQdL4mSdCHUydE26

Generaal James Barry Munnik Hertzog
Bloemfontein, 8 President Brand straat
https://goo.gl/maps/1t6Lr8GNBkCte6f29

President Johannes Henricus Brand
Bloemfontein, President Brand straat
https://goo.gl/maps/U9TEuZ9MY6X9hkqX8

Vrouemonument
Bloemfontein, Monument straat by oorlogsmuseum
https://goo.gl/maps/VyKxAD8UdCeWevb46

Oorlogsmuseum, Banneling, agterryer, afskeid en bittereinder
Bloemfontein, 25 Monument
https://goo.gl/maps/VyKxAD8UdCeWevb46

Vrystaat
Voortrekkermonument
Winburg, Net suid van dorp
https://goo.gl/maps/Kqjr5Jdczn478g2e8

President Steyn geboortehuis
Winburg, Net suid van dorp
Kort inligting vir Google plasing

Afrikaanse Taalmonument
Welkom, Van Riebeeckpark
https://goo.gl/maps/JC5Vpn5nQYNxrgeb6

Sarel Cilliers Monument
Kroonstad, NG kerk, 114 Cross str
https://goo.gl/maps/RKkvsDnLye5HqFCs8

Konsentrasie Kamp begraafplaas
Kroonstad,
https://goo.gl/maps/1zQxAm7vNs6Z6LwbA

Emily Hobhouse gedenkteken
Koppies, NG kerk , Kertstraat
https://goo.gl/maps/FvAW1tLTKEpwNbLi9

Vegkop Monument
Heilbron, op Lindley pad 20km suid
https://goo.gl/maps/jgj6HN5xnkG2koMM9

Kaalvoetvrou beeld
Harrismith, 60km Wes op Sterkfontein pad
https://goo.gl/maps/qz5yPE1odR5k7fNm7

Kerkenberg
Harrismith, 60km Wes op Sterkfontein pad
https://goo.gl/maps/XTjVmbE7UwQyv7q96

Japie Greyling monument
Meyerton, J. Greyling skoolgrond
https://goo.gl/maps/xu2YuyYdtzRE8af26

Danie Theron monument
Gatsrand, Potch pad naby Westonarea
https://goo.gl/maps/mumEP3UsMJKTsrH79

Transvaalse Driemanskap
Heidelberg, voor stadsaal
https://goo.gl/maps/1t6Lr8GNBkCte6f29

Johannes van der Walt
Johannesburg, Wespark begrafplaas
https://goo.gl/maps/juG4hAS5XYKQhWXc7

Paardekraal monument
Krugersdorp Noord, Andries Pretorius Ln
https://goo.gl/maps/PNKyivW62x43TdJe6

Voortrekker monument
Pretoria , Eeufees straat
https://goo.gl/maps/gcCDdUBLF2bs1gUY9

Andries Pretorius
Pretoria, voor Stadsaal Paul Kruger straat
https://goo.gl/maps/TZKMrBKS3phjd3ty6

Gauteng
Marthinus Wessel Pretorius
Pretoria, voor Stadsaal Paul Kruger straat
https://goo.gl/maps/TZKMrBKS3phjd3ty6

Henning Petrus Nicolaas Pretorius
Pretoria, SA leër hoofkantoor, Potgieter straat
https://goo.gl/maps/NkZXZkkM2qjDFjr68

Thomas François Burgers
Pretoria, Burgerspark, Van Der Walt straat
https://goo.gl/maps/CMbNHPr5j8Zj9sUg6

Paul Kruger
Pretoria, Kerkplein
https://goo.gl/maps/PYXiBVLFKTyw2C65A

Fort Schanskop
Pretoria, Voortrekker monument terrein
https://goo.gl/maps/1zQxAm7vNs6Z6LwbA

Generaal Louis Botha beeld
Pretoria, 628 Stanza Bopape str, Uniegeboutuin
https://goo.gl/maps/Y8Lp5Q4oG8nfq47t7

Manie Maritz gedenkteken
Pretoria, Kerkhof,Rebecca straat
Kort meer inligting vir Google plasing

Hans van Rensburg graf
Pretoria, Ossewa Brandwag begraafplaas
Kort meer inligting vir Google plasing

Osse, Saaier en Maaier
Pretoria, Willem Prinsloo landbou museum
https://goo.gl/maps/oz3Fz2CQ87v5Q3wg8

Jopie Fourie
Nooitgedacht, Oppad na Brits Noord stadhuis
Kort meer inligting vir Google plasing

Vredesmonument
Vereeniging, Voor munisipale kantore
https://goo.gl/maps/UUAMfoZBnzuukh2T6