Bybelvasvra

Wat behels dit:
Vier kinders (Laeskool) neem deel in ’n span. ’n Skool kan soveel spanne inskryf as wat hy wil. Sekere gedeeltes in die Bybel word vooraf bekend gemaak, wat die leerders moet bestudeer.
Twee uitdunrondtes word geskryf in die tweede en derde kwartaal. Die tien beste spanne skryf dan die finaal in Oktober waarna die wenner aangewys word.

Die kompetisie is baie straf en kinders spandeer baie tyd aan die leerwerk. Al die vraestelle word sentraal deur die hoofkantoor gemerk.

Motivering

Baie kinders het al getuienis gelewer oor wat hierdie projek vir hulle beteken het, onder andere: “Hierdie projek het my verslaaf gemaak aan my Bybel”

Daar is ook ‘n byvoordeel:

“Ek sou nooit so goed kon doen op skool as dit nie vir die Bybelvasvra was nie , waar ek geleer het hoe om baie werk te memoriseer en weer te gee.”

“Ek sou nooit op Universiteit dit kon regkry om hierdie magdom inligting te leer as dit nie vir die Bybelvasvra was nie”

‘n Dominee het nou die dag opgemerk: “ Die Bybelvasvra het my oë laat oopgaan oor hoe belangrik dit is om eenvoudig jou Bybel te ken. Ek het my hele benadering van my preke aangepas en ongelooflike resultate in my Kerk beleef.”

Bybelkennis

Agtergrond

Ons vermoed dat Bybelkennis by ons jeug baie agteruit gegaan het. Ons gaan inligting bekom regoor die land oor die kennisvlakke van Afrikaanse skoliere. Ons het ‘n algemene bybelvraestel opstel wat onvoorbereid geskryf word.

Dit bevat net 20 vrae. Die vraestelle word of deur die skool of deur die korps gemerk. Die uitslag gaan gepubliseer word, om dan saam met ander rolspelers hierdie inligting te verwerk en moontlike oplossings daarvoor soek.

Ouboet-Projek

Agtergrond
Soveel seuns word vasgevang in hulle haglike huishoudelike omstandighede en die gebrek aan ’n waardige rolmodel in die vorm van ’n vaderlike figuur. Dit veroorsaak dat hierdie seun nie hulle volle potensiaal bereik nie en vasval in mishandeling, drankmisbruik, dwelms en pornografie.

Ons wil graag ’n poging aanwend om ’n verskil in hulle lewensuitkyk te maak.
Ons vra skoolhoofde om seuns van enkelouers of probleemgevalle te indentifiseer. Hierdie seuns word dan gratis na ‘n avontuurnaweek genooi.

Ons leer en speel saam met hulle. Ons vertel hulle van manwees, Christenskap en morele waardes. Ons gee voorbeelde van susksesverhale en rolmodelle wat hulle kan nastreef.

Geskiedenis

Hoe kan ons trost wees op ons as Afrikaners, as ons nie inligting het om oor trots te wees nie, of indien die inligting wat vir ons geleer word, verdraai is?
Ons onderneem skooluitstappies na erfenisterreine in ons omgewing. Maak dit vir die kinders interessant en leer hulle ons geskiedenis.

Ons raak betrokke by die opsporing, notering en registrasie van Afrikaner Erfenisbronne.
Korpse doen ook jaarliks verskillend projekte volgens die behoefte van die gemeenskap en die aard van die korps ter bevordering van ons doelstellings. Die projekte word ondersteun en bygewoon deur die gesinne van korpslede en die publiek.

Unieke plaaslike projekte is soos volg:

Donasies Bybelgenootskap.
Jeugleierskap Seminaar vir Prefekte.
Erkenning aan leerders wat Afrikaanse taal en kultuur bevorder.
Donasies aan die Voortrekkermonument en Bloedrivier.
Boekpryse en kontantpryse met skool prysuitdelings.
Kospakkies aan behoeftiges.
Ouetehuis braai en of etes.
Bring Afrikaans op planke in gemeenskap.
Dinees waartydens persone in gemeenskap vereer word vir bydrae in Afrikaanse taal en kultuur.
Bybelstap kompetisies.
Matriek dinee.
Skoonmaak en instandhouding van bv. Boeregrafte uit die eerste en tweede Vryheidsoorloë.
Kranslegging seremonies by monumente en geskiedkundige plekke.
Studiebeurse word toegeken aan Afrikaanse studente wat onderwys gaan studeer.
Kultuuraande.
Nabootsing van veldslae uit eerste en tweede Vryheidsoorloë, ook hier word gesinne betrek en kinders word bewus gemaak van ons geskiedenis.
Help skoolverlaters en afgestudeerders met die vind van werk.