VEREISTES VIR LIDMAATSKAP
1. Christenskap
2. Afrikaanssprekend
3. 'n Liefde vir die Afrikaanse taal en die Afrikanerkultuur
4. Nie lid van `n organisasie waarvan die grondwet strydig is met dié van die Rapportryerbeweging nie.

WAT BIED DIE RAPPORTRYERS?

U word ’n lid van ’n NASIONALE organisasie wat eenders dink en voel oor die
visie, strewe, doelstellings en waardes van die organisasie.

Lidmaatskap stel u in staat om:
1. Sosiaal te verkeer met eendersdenkende mense en hegte bande te vorm,
saamkuier en onbevange Afrikaans te kan wees.
2. U gedagtes en kwellings te deel met mense wat ook soos u voel en dink.
3. U te bevind binne ‘n struktuur wat u in staat stel om vir u medemens van
waarde te wees, deur op verskeie maniere diens te lewer aan u gemeenskap.
4. U kan as deel van u korps kreatiewe projekte in u gemeenskap begin.
5. U kan meedoen aan Nasionale projekte soos die:
i. Bybelvasvra-kompetisie vir Laerskoolleerlinge.
ii. Die Ouboet-projek (avontuurnaweke vir behoeftige seuns).
iii. Geskiedenisuitstappies vir leerlinge. (Toesien dat die Afrikanergeskiedenis
behoue bly). i v. Afrikaner-erfenisprojek. (Opspoor, noteer en bewaar van erfenisse.)
6. U kry die geleentheid om netwerke op te bou en in aanraking te kom met
mede-Afrikaners uit verskillende agtergronde en beroepe.
7. U het toegang tot die groter Afrikanerkultuurgemeenskap, omdat die
organisasie se hoofbestuur, in samewerking met ander Afrikaanse
organisasies, aktuele onderwerpe bespreek en van tyd tot tyd saamwerk aan
gemeenskaplike doelwitte.